Sådan søges Fonden

Hvem kan søge?


Institutioner og foreninger med almennyttigt- og almentvelgørende formål.


Hvem kan ikke søge?


Der ydes principielt ikke støtte til enkeltpersoner eller støtte til kommercielle aktiviteter. Ligeledes ydes der på normal vis ikke støtte til projekter i udlandet.


Sådan ansøges fonden


Ansøgninger sendes til postadresse:


Simon Spies Fonden

Heibergsgade 14, st. tv.

1056  København K.


eller til Simon Spies Fondens mail:


spiesfonden@mail.tele.dk


Ansøgningen og bilag


Fonde ønsker en kortfattet ansøgning med budget og eventuelle relevante bilag. På ansøgningen bedes påført CVR. nr. og reg.- og konto nr.


Der benyttes ikke ansøgningsskema.


Ansøgningsfrist


1.marts, 1. august og 15.oktober


Bestyrelsesmøder


Bestyrelsesmøderne afholdes i april, august og december.


Ansøgningsprocedure


Ansøgninger behandles ved de 3 årlige bestyrelsesmøder og ansøger får svar fra fondens administration et par uger efter mødet om ansøgningen er imødekommet eller afslået.