Sådan søges Fonden

SIMON SPIES FONDEN

Hvem kan søge?

 

Institutioner og foreninger med almennyttigt- og almentvelgørende formål.

 

Hvem kan ikke søge?

 

Der ydes principielt ikke støtte til enkeltpersoner eller støtte til kommercielle aktiviteter. Ligeledes ydes der på normal vis ikke støtte til projekter i udlandet.

 

Sådan ansøges fonden

 

Ansøgninger sendes til postadresse:

 

Simon Spies Fonden

Heibergsgade 14, st. tv.

1056 København K.

 

eller til Simon Spies Fondens mail:

 

spiesfonden@mail.tele.dk

 

Ansøgningen og bilag

 

Fonde ønsker en kortfattet ansøgning med budget og eventuelle relevante bilag. På ansøgningen bedes påført CVR. nr. og reg.- og konto nr.

 

Der benyttes ikke ansøgningsskema.

 

Ansøgningsfrist

 

1.marts, 1. august og 1.november

 

Bestyrelsesmøder

 

Bestyrelsesmøderne afholdes i april, august og december.

 

Ansøgningsprocedure

 

Ansøgninger behandles ved de 3 årlige bestyrelsesmøder og ansøger får svar fra fondens administration et par uger efter mødet om ansøgningen er imødekommet eller afslået.

 

 

Copyright © All Rights Reserved